Kellaaega laetakse...
  Rakvere mnt 10, Haljala
45301 Lääne-Virumaa
  +372 325 0900
  info(ät)haljalakool.ee

 Reg.nr 75013167
 Kood EHISes: 393

 

Oliivia

Kool

eripedagoog, HEV koordinaator, nõukoja juht

Eveli

Indov

sotsiaalpedagoog

Õnnela

Lembke

õppejuht

Riin

Mets

väikeklassi õpetaja

Maret

Kivisaar

õpiabiõpetaja

Ülle

Martinson

õpiabiõpetaja

Merike Tiilen õpiabiõpetaja
Kadri Viks väikeklassi õpetaja

NÕUKOJA TEGEVUS.

Haljala Kooli nõukoda on koolisisene võrgustik, õpilase õppe- ja arengu toetamiseks ning sobivate tugimeetmete õigeaegseks rakendamiseks.

Ülesanded ja pädevus.

 • Rakendab õpiraskustega õpilastele põhjendatud, asjakohaseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.
 • Hindab kaks korda õppeaastas logopeedilise ja õpiabi rakendamise mõju
  ning teeb ettepanekud edaspidiseks. Korrigeerib õpiabi rühma õpilaste nimekirjad.
 • Kuulab ära aineõpetaja põhjendused, teeb lapsevanemale ning direktorile
  ettepaneku õpilasele IÕK rakendamiseks. Soovitab, kuidas IÕK alusel õpetamist korraldada.
 • Hindab kaks korda õppeaastas IÕK tulemuslikkust, määratleb IÕK lõpetamise
  või jätkamise vajaduse seades uued eesmärgid/ ülesanded järgnevaks õppeaastaks.
 • Kuulab ära õpilase selgitused ning põhjendab õpilasele ning tema vanemale tugi- või
  mõjutusmeetme valikut.
 • Suunab vesteldes käitumisraskusega õpilaega teda kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugupidama.
 • Rakendatavad tugimeetmed (tugi- ja mõjutusmeetmete loetelu ei ole lõplik):
 • õpiabitundides osalemine;
 • konsultatsioonitundides osalemise kohustus;
 • diferentseeritud hindamine (d3);
 • individuaalse õppekava (IÕK) rakendamine;
 • käitumise tugikava rakendamine;
 • halva teo tööga heastamise kohustuse määramine;
 • koolivälise nõustamismeeskonna kaasamine (nõustamiskomisjon);
 • Haljala Kooli nõukoja koosolekud protokollitakse.

Mida Juku ei ole õppinud, seda Juhan enam ei õpi