Kellaaega laetakse...
  Rakvere mnt 10, Haljala
45301 Lääne-Virumaa
  +372 325 0900
  info(ät)haljalakool.ee

 Reg.nr 75013167
 Kood EHISes: 393

Haljala Kool on liitunud haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“

Haridusprogramm „Ettevõtlik kool” on on ellu kutsutud 2006. aastal Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

"Ettevõtlik kool“ on haridusprogramm, mis on loodud koolidele ja lasteaedadele. Noorte ettevõtlikkust on kõige tulemuslikum kujundada keskkonnas, kus nad veedavad suurema osa oma ajast. Oluline on, et inimesed, kes noortes seda hoiakut kujundavad, oleksid ka ise ettevõtlikud. Mainimata ei saa ka jätta kohaliku kogukonna toetuse ja panuse vajalikkust, et muuta õppeprotsessi huvitavamaks ja elulisemaks. Programmi eesmärk on aidata õppeasutusel tervikuna muutuda ettevõtlikumaks, kaasates selleks erinevaid partnereid ja huvigruppe.

Alates 2016. aastast rakendatakse programmi „Ettevõtlik kool“ meetme "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel" raames. Ettevõtliku kooli programmi koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Meedet rakendavad Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove.

Lääne-Viru maakonnas koordineerib Ettevõtliku kooli tegevusi SA Lääne-Viru Arenduskeskus.

Rohkem teavet programmi kohta on võimalik lugeda Ettevõtliku kooli kodulehelt

Haljala Kool on liitunud Tervist Edendavate koolide võrgustikuga!

Liikumise keskseks mõtteks on koolikeskkonna kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt selliseks, et õpilastel, õpetajatel, direktoril ja teistel – koolitädideni välja, oleks meeldiv ja hea koolis õppida või töötada. „Hea" tähendab seda, et suhted inimeste vahel, tunniplaan ja kooli kodukord, füüsiline keskkond, toitlustamine jne. oleksid igaühele tervislikud, mitte ülemäärast stressi tekitavad või tervisekahjustusi põhjustavad.

Tervist Edendavate Koolide võrgustiku liikmetega saab tutvuda siin http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/tervist-edendavate-koolide-vorgustik/vorgustiku-liikmed
Eestis sai Tervist Edendavate Koolide võrgustik alguse 1993. aastal, võrgustiku tööd koordineerib Tervise Arengu Instituut. Täpsemalt saab lugeda siit: http://www.tai.ee/et/tegevused/tervise-edendamine/laste-ja-noorte-tervise-edendamine
Haljala Kooli liitus TEK võrgustikuga 2001. aastal. Meie eesmärgiks on koolikeskkonna kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt selliseks, et koolis oleks hea õppida või töötada. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui koolipersonalile. Täpsemalt saab lugeda siit: http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis

  Amet
  sotsiaalpedagoog
  Juhiabi-sekretär
  Lapsevanem
  Kehalise kasvatuse õpetaja
  Klassiõpetaja
  Haldusjuht
  õpetaja
  Õpilasesinduse esindaja

 

EL SotsiaalfondInnoveEttevõtlik koolLaane-Viru arenduskeskusTervist edendav kool

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Kes ei näe vaeva, see ei saa taeva