Üldhariduskoolide rahuloluküsitlus ootab väga vastama Haljala Kooli lapsevanemaid!

Täname kõiki, kes leidnud aega rahuoluküsitlusele vastata. Aega on veel selle pühapäevani - iga vastus on meile väga oluline. AEGA ON VEEL KUNI PÜHAPÄEVA, 24. märtsini

Igal kevadel korraldab HARNO riiklikke rahuloluküsitlusi, mille eesmärk on mitmekesistada õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused erinevate sihtrühmade heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks haridusasutuses. Küsitlustega kogutud andmeid kasutatakse haridusasutustele ja nende pidajatele tagasiside andmiseks. Küsitlustes osalemisega saavad nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad läbi tagasiside andmise osaleda koolikeskkonna arendamises, juhtides tähelepanu valdkondadele, kus muutuste esilekutsumine oleks vajalik

Sinu arvamus on meile väga oluline. Mida rohkem on vastajaid, seda täpsema tagasiside saab Haljala kool!

Haljala Kooli 1.-9. klassi õpilaste lapsevanemate küsitluse veebilink:
https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=677747&token=XSMslYJVTNZgqEz&lang=et

Anname teada, et mõningatel juhtudel võivad küsitluste veebilingid avamisel küsida vastajalt tunnuskoodi. Iga küsitluse tunnuskoodi leiate küsitluse veebilingist. Tunnuskood on küsitluse veebilingi
lõpus olev 15 tähemärgi pikkune tähtedest ja numbritest koosnev kood. Tunnuskood algab peale sõna token= ja lõppeb enne &lang=et.