Vaata uut soovituslikku lugemisvara 1.-3. klassidele kooli kodulehelt https://www.haljala.edu.ee/oppetoo/raamatukogu